MUULOX

Sistemul Garanție-Returnare (SGR)

glass bottles in bag

       Din data de 30 noiembrie 2023 s-a lansat oficial în România Sistemul Garantie-Returnare (SGR-conf. HG 1074/2022 cu modificările aduse de HG 1075/2023), administrat de RetuRO. Prin acest sistem, cetățenii vor plăti, deocamdata, o garanție de 0,50 RON atunci când achiziționează de la un comerciant orice produs din categoriile apă, băuturi răcoritoare, bere, cidru, vin sau băuturi spirtoase, în ambalaje primare nereutilizabile din sticlă, plastic sau metal, cu volume cuprinse intre 0,1 l și 3 l inclusiv. Aceste produse vor fi marcate cu simbolul Ambalaj cu Garanție. Scopul acestui sistem este de a monitoriza returnarea ambalajelor SGR, în vederea reciclării.

Cum funcționeaza sistemul SGR?

       La achiziționarea unui produs marcat cu simbolul Ambalaj cu Garanție, cumpărătorii vor achita o garanție de 50 de bani. După golirea ambalajului, cumpărătorul va trebui să restituie garanția la unul dintre punctele de returnare organizate de comercianți, iar în schimbul acestui ambalaj gol va primi înapoi, pe loc, valoarea garanției plătite inițial, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal, chiar dacă produsul nu a fost cumpărat din locația respectivă.

      Pentru a fi returnate, se recomandă ca ambalajele să fie intacte, nedegradate și nedeformate, adică să nu fie sparte, turtite sau presate, pentru ca ele să poată fi scanate după formă și dimensiuni de automatele de colectare sau de echipamentele de numărare și sortare. Totodată, recipientele trebuie sa fie golite, nu neapărat curate în sensul de a fi spălate. Orice cantitate de lichid care rămâne în aceste recipiente le afectează greutatea și există posibilitatea ca ele să fie refuzate de echipamentele automate, atunci când sunt scanate și cântărite. Desigur, există o marjă de greutate, dar este recomandat ca ambalajele de băuturi să fie golite complet, pentru a fi siguri de recuperarea garanției. Eticheta trebuie să fie vizibilă și intactă pentru că aceasta va avea imprimate simbolul SGR și codul de bare specific. În lipsa acestor elemente de identificare, ambalajele nu beneficiază de garanție și nu pot fi preluate prin Sistemul Garanție-Returnare.

       Produsele din SGR vor ajunge treptat pe rafturile magazinelor, într-o perioadă de câteva luni după lansarea Sistemului ,de pe 30 noiembrie, în funcție de stocurile de produse în ambalaje non-SGR existente în piață.

Colectarea ambalajelor SGR

       Există două modalități  prin care se realizează colectarea ambalajelor SGR:

       Colectare manuală – ambalajele SGR sunt preluate manual, iar valoarea garanției este returnată consumatorilor sau utilizatorilor finali, în numerar, prin voucher sau prin transfer bancar. Transferul bancar se realizează la solicitarea consumatorului numai cu acordul comerciantului și cu suportarea comisioanelor bancare de către solicitant;

       Colectare automată – ambalajele SGR sunt preluate prin echipament automat de preluare,  iar valoarea garanției este returnată consumatorilor sau utilizatorilor finali fie prin voucher pe care aceștia, în cadrul aceluiași comerciant care operează echipamentul automat de preluare, îl pot preschimba în numerar sau îl pot utiliza la efectuarea cumpărăturilor, în termen de maximum 12 luni de la eliberarea voucherului, fie prin transfer bancar. Transferul bancar se realizeaza la solicitarea consumatorului numai cu acordul comerciantului și cu suportarea comisioanelor bancare de către solicitant.

      Pentru încasarea voucherului în numerar, la casa de marcat, se va putea folosi doar funcția Ieșire Sume cu motivul ,, plată voucher returo ,,.

Punctele de colectare a ambalajelor SGR returnate

      Vom putea returna ambalajele la orice comerciant de băuturi, de la un mic chioșc, până la cel mai mare hypermarket și vom primi garanția fie sub formă de bani cash, fie sub formă de voucher care apoi poate fi preschimbat în numerar, la casa de marcat.

      La micii comercianți garanția va fi primită în numerar, în timp ce lanțurile mari de retail au automate de la care primim vouchere (care pot fi preschimbate în numerar la casă).

       NU vor fi acceptate ambalajele turtite, sparte, presate, cu băutură rămasă în ele sau cu eticheta deteriorată.

       În cadrul punctelor de returnare, comercianții vor păstra ambalajele SGR returnate, separat de deșeuri sau alte ambalaje care nu fac parte din SGR, în vederea preluării acestora prin grija administratorului SGR.

       Punctul de returnare este organizat în cadrul structurii de vânzare a comerciantului sau în imediata vecinătate a acesteia, fără depășirea unei distanțe de 150 de metri față de structura de vânzare și având cel puțin același program de funcționare ca structura de vânzare a comerciantului.

       Pentru toate punctele de returnare, inclusiv cele organizate în afara spațiului de vânzare, operatorii punctelor de returnare vor asigura monitorizarea și securitatea acestora, în baza unui regulament propriu care să asigure păstrarea integrității punctului de returnare, a echipamentelor acestuia și a ambalajelor returnate.

       Administratorul SGR este proprietarul ambalajelor SGR returnate în cadrul punctelor de returnare.

       După colectarea ambalajelor, administratorul sistemului de garanție-returnare va avea obligația de a organiza un sistem eficient, care să preia cât mai repede ambalajele goale, astfel încât să nu permită aglomerarea spațiilor în care comerciantul le va depozita.

Părțile implicate în sistemul SGR

       Administratorul SGR – este persoana juridică desemnată să administreze sistemul;

 Încasează garanția de la Producători la introducerea produselor pe piață și plătește garanția Comercianților în momentul preluării ambalajelor returnate.

        Producătorii – sunt cei care introduc pe piața din Romania produsele a căror ambalaj nu este reutilizabil, dar este marcat cu simbolul Ambalaj cu Garanție;

Plătesc lunar valoarea garanției către Administratorul SGR pentru produsele introduce pe piață și își recuperează valoarea garanției de la clienții lor, comercianții,  cărora le vând produsele.

        Comercianții – sunt persoanele juridice care pun în vânzare podusele cu ambalaje SGR;

Comercianții sunt cei care au cele mai multe îndatoriri în acest proces, pe care am să le enunț mai jos.

       Așadar, comercianții sunt obligați :

 • Să aibă un contract cu administratorul și să se înregistreze în baza de date gestionată de administratorul SGR;
 • Să informeze administratorul prin notificare despre modalitatea de preluare a ambalajelor (manuală sau prin echipamente automate);
 • Să plătească valoarea garanției producătorilor de la care achiziționează produsele cu ambalaje SGR;
 • Să achiziționeze produse în ambalaje SGR doar de la producători înregistrați în sistem;
 • Să raporteze numărul de produse cu ambalaje SGR comercializate în anul precedent, precum și numărul de produse pe care anticipează că îl va comercializa în anul în care transmite notificarea către administratorul SGR ( prin programul informatic pus la dispoziție online);
 • Să indice valoarea garanției distinct de prețul produsului, atat la raft cât și în documentele fiscale;
 • Să încaseze de la clienții lor garanția aferentă produselor în ambalaje SGR;
 • Să preia în punctele de colectare toate tipurile de ambalaje SGR, fără necesitatea prezentării bonurilor fiscale de achiziție , indiferent de unde au fost achiziționate produsele;
 • Să restituie valoarea garanției în momentul returnătii ambalajelor SGR  în numerar, voucher sau transfer bancar, după caz;
 • Să afișeze în cadrul structurilor de vânzare informații referitoare la: tipurile de produce cu ambalaj SGR comercializate, valoarea garanției, posibilitatea de returnare a ambalajelor SGR, adresa și programul de funcționare a punctelor de colectare, modalitatea de preluare a ambalajelor, modalitățile de restituire a garanției și situațiile de refuz a restituirii garanției;
 • Să protejeze ambalajele preluate în punctele de colectare până la momentul predării către administrator;
 • Să țină o evidență a :
  1. Numărului total al produselor cu ambalaj SGR comercializate, separat pentru fiecare unitate de vânzare
  2. Numărului total de ambalaje SGR care au fost returnate , separat pe fiecare categorie , material și volum
  3. Garanțiilor încasate la vânzarea produselor
  4. Garanțiilor returnate la punctele de colectare
  5. Garanțiilor încasate de la administratorul SGR.

          Clientii – persoanele fizice/juridice care achiziționează de la comerciant produsele cu ambalaje SGR pentru uzul propriu. Ei plătesc garanția la cumpărarea produselor și încasează garanția la returnarea ambalajelor SGR în condițiile prevăzute de lege.

          Fiecare dintre cei implicați au anumite obligații și nerespectarea lor atrage amenzi mari.

          Fiecare parte implicată în proces va achita garanția operatorului de la care achiziționează  și va recupera garanția de la operatorii cărora le vinde produsele.

Comercianții, utilizatori de sisteme de gestiune și case de marcat, trebuie să aibă în vedere câteva aspecte importante!

            Sistemele de gestiune și vânzare, precum și casele de marcat trebuie să evidențieze, la vânzarea produselor cu ambalaj SGR, pe bonul fiscal, separat de produs, și vânzarea garanției (cu preț și cantitate).

           Produsele cu ambalaje SGR vor avea înregistrate în sistemul de gestiune sau în casa de marcat, după caz, în funcție de tipul de ambalaj și greutate/volum, fiecare câte un cod PLU de tip garanție care urmează să fie legat de produsul principal.

           Așadar, în casa de marcat și în sistemul de gestiune:

 • Se programează câte un PLU cu denumirea Garanție + tip și volum produs
 • Prețul inițial de 0,50 lei
 • Cota TVA va fi T ( alte taxe)
 • Pentru produsele care vor fi ambalate în ambalaje SGR, se va lega PLU Garanție corespunzător ambalajului folosit, astfel încât la vânzarea produsului să se vândă automat și Garanția
 • Folosind aceste programări, se vor putea raporta cantitățile de produse vândute și cantitățile de garanții încasate.
 • Pentru încasarea voucherului în numerar la casa de marcat se va putea folosi doar funcția Ieșire Sume cu motivul ,, plata voucher returo ,,.

       !! La returnarea produselor pentru care s-a perceput garanție, din diverse motive justificatate, comerciantul trebuie să ramburseze clientului valoarea produselor și a garanției aferente lor.!!

         Garanția nu va fi returnată cumpărătorilor finali, iar operatorii punctelor de returnare nu vor avea obligația de a prelua  ambalajul în cadrul acetora în următoarele situații:

 • nu are aplicat marcajul care indică apartenența la SGR, respectiv simbolul reprezentativ și codul de bare prevăzute la art. 24 alin. (1) sau dacă acesta nu este vizibil ori lizibil;
 • nu este returnat întreg ori este degradat sau deformat astfel încât nu se poate stabili apartenența la SGR;
 • nu este golit în întregime de conținut; sau
 • nu este returnat în termen de maximum 24 de luni de la data publicării pe pagina de internet a administratorului SGR a anunțului privind încetarea introducerii pe piață de către producător a produsului respectiv.

        Sistemul Garanție – Returnare (SGR) se aplică pentru ambalaje primare nereutilizabile din sticlă, plastic sau metal, cu volume cuprinse între 0,1 litri şi 3 litri, inclusiv.

         NU se poate lua garanție pentru PET-uri de 5 litri, pentru cutii de lapte, pentru sticle de ulei sau pentru diverse băuturi în cutii de carton. Așadar, aceste tipuri de ambalaje NU sunt purtătoare de garanție.

         NU putem lua garanție pentru sticle sau pentru PET-uri pe care le avem în cămară sau în pivniță. Doar ambalajele cu noul logo SGR și cu cod de bare specific vor intra în sistem.

         Suntem convinși că prea multe schimbări legislative crează panică în rândul comercianților, însă cu un sistem de gestiune și vânzare eficient aceste griji pot fi înlăturate.

Sistemul nostru de gestiune ForIT – Forms dispune de un plugin profesional care gestionează perfect provocările SGR-ului și corespunde legislației în vigoare.

          Mai jos vă enumăr câteva din funcțiile pe care le îndeplinește  softul ForIT Forms:

 • Programul marchează automat ambalajele, se poate defini pentru fiecare produs SGR ambalajul;
 • Gestionează returul, folosind funcția de extragere numerar;
 • Tipărește pe eticheta de preț valoarea ambalajului;
 • Întocmește rapoarte privind ambalajele SGR vândute sau returnate de către clienți ;
 • Menține stocul ambalajelor SGR de pe raft, ale produselor nevândute;

         Închei acest articol cu un citat,  potrivit în această perioadă, scris de  Albert Einstein:

        „În mijlocul dificultăților se află oportunitatea.” 

 

Soft de gestiune vanzare + E-factura

Vinde cu o singura apasare! Automatizeaza-ti afacerea cu ForIT Forms

3 Comentarii

 1. Implementat in 2 ore modulul SGR-RetuRO. Multumesc pentru promtitudine!

  1. Multumim pentru recenzie.

 2. foarte util modul e, și ușurează munca 🙂

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Selectați câmpurile care vor fi afișate. Alții vor fi ascunși. Trageți și plasați pentru a rearanja ordinea.
 • Imagine
 • SKU
 • Evaluare
 • Preț
 • Stoc
 • Disponibilitate
 • Adaugă in coş
 • Descriere
 • Conţinut
 • Greutate
 • Dimensiuni
 • Informații suplimentare
Faceți clic afară pentru a ascunde bara de comparație
Compară
Cos de cumpărături Închide